یک پنجره تاریک شد، یک چراغ راهنمایی از قرمز سبز شد. نور چراغ‌های گردان یک آمبولانس روی ساختمان‌ها منعکس شد. و بر من مسجل شد که من پرسش نامه را به این قصد طرح نکرده بودم که زنی را بیابم که بتوانم بپذیرمش، بلکه قرار بود کسی را پیدا کنم که مرا بپذیرد.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۸ ماه قبل، جمعه ۱۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۱۶
Ali
‫۸ ماه قبل، جمعه ۱۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۴۰
parham-nasa
‫۸ ماه قبل، شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۲۸
TheSaba
‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۵۲