کیانیک: " […] به نظر من اینکه مطمئن باشیم همیشه همین موجودی باقی می‌مونیم که خیال می‌کنیم هستیم درست نیست. همچین چیزی دست کم فقط در دو صورت امکان پذیره: اینکه زمان رو بَرده‌ی خودمون کنیم یااینکه… مرده باشیم.
وقتی زمان بگذره یه سری باورها حتماً تغییر می‌کنن و همین هم اخلاق و روحیات رو تغییر می‌ده. این شبیه یه جور پوست اندازی مغزه که یا نفست رو می‌گیره یا برعکس پروازت می‌ده. "
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۵۴
ketabkhaar
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۵۷
amitis
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۴۴
TheSaba
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۵۲
Ali
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۰۲
holy.mary
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۱۶