کتاب‌ها هستند که به آدم درس زندگی می‌دهند. کتاب‌ها به آدم درس همدلی می‌دهند. اگر بتوانی از جایی کتاب کرایه کنی، دیگر مجبور نیستی بروی بخری. بنابراین آن کتابخانه منبع حیاتی است! لوئیزا وقتی کتابخانه‌ای تعطیل می‌شود، فقط درِ یک ساختمان نیست که بسته می‌شود،بلکه امید هم همراهش تعطیل می‌شود.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۳۲
Elham
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۵۸
Mahkame
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۰۲
holy.mary
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۴۴
hedgehog
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۲۸
parham-nasa
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۳۹
Vill2020
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۹، ساعت ۰۷:۳۸