متعلق به هیچ کوچه‌ای نبوده‌ام و نه هیچ برزنی؛بی هیچ یار مدامی و هیچ همدمی…
کورسوی ستاره‌ای ،مرا خوش‌تر بود از نوری که وزیدن هر پرتواش سایه‌ام را با خود کشید و برد؛
منی که در اندیشه‌های من،جایگاهی پرشمارتر از ستاره‌ها داشت…
بادی وزید و ستاره‌هایم را با خود برد،ماه افتاد و من دانستم که جایگاه تمامی‌ام کجاست؟!
حال آنکه پیش‌تر نمیدانستم واژه‌ها نابودگر احساس‌اند.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۸ ماه قبل، شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۵۸
Ali
‫۸ ماه قبل، یک شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۵۳
Elham
‫۸ ماه قبل، یک شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۱۱
Mobina_fxr
‫۸ ماه قبل، دو شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۲۲
hedgehog
‫۷ ماه قبل، شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۴۱