۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۳ سال قبل، شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۱۱
Ali
‫۳ سال قبل، شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۴۱
parham-nasa
‫۳ سال قبل، شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۵۱
Elham
‫۳ سال قبل، یک شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۱۴
Parviz
‫۳ سال قبل، دو شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۴۹
💟💟💟
‫۹ ماه قبل، جمعه ۲۰ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۰۸:۴۱
Reyhaneh8
‫۵ ماه قبل، دو شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۳۶
moinshadow
‫۱ ماه قبل، سه شنبه ۷ دی ۱۴۰۰، ساعت ۱۵:۰۷