۹ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۱۱
Ali
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۴۱
parham-nasa
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۵۱
Elham
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۱۴
Parviz
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۴۹
💟💟💟
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۲۰ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۰۸:۴۱
Reyhaneh8
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۳۶
moinshadow
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۷ دی ۱۴۰۰، ساعت ۱۵:۰۷
April
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۰۶:۱۹