۹ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۱۱
Ali
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۴۱
parham-nasa
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۵۱
Elham
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۱۴
Parviz
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۴۹
💟💟💟
‫۳ سال قبل، جمعه ۲۰ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۰۸:۴۱
Reyhaneh8
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۳۶
moinshadow
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۷ دی ۱۴۰۰، ساعت ۱۵:۰۷
April
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۰۶:۱۹