۹ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۱۱
Ali
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۴۱
parham-nasa
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۵۱
Elham
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۱۴
Parviz
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۴۹
💟💟💟
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۲۰ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۰۸:۴۱
Reyhaneh8
‫۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۳۶
moinshadow
‫۶ ماه قبل، سه شنبه ۷ دی ۱۴۰۰، ساعت ۱۵:۰۷
April
‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۰۶:۱۹