می گویند فراموشی دفاع طبیعی بدن است در برابر رنج. می‌گویند دردی است که نوزاد، هنگام عبور از آن دریچه ی تنگ، متحمل می‌شود چنان شدید است که کودک ترجیح میدهد رنج زاده شدن را برای همیشه ازیاد ببرد
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۶ ماه قبل، شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۴۱
Ali
‫۶ ماه قبل، یک شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۱۱
parham-nasa
‫۶ ماه قبل، یک شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۲۰
zahralabbafan
‫۶ ماه قبل، یک شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۲۰
Elham
‫۶ ماه قبل، یک شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۴۳
Parviz
‫۶ ماه قبل، دو شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۱۱
Mobina_fxr
‫۶ ماه قبل، دو شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۵۴