می گویند فراموشی دفاع طبیعی بدن است در برابر رنج. می‌گویند دردی است که نوزاد، هنگام عبور از آن دریچه ی تنگ، متحمل می‌شود چنان شدید است که کودک ترجیح میدهد رنج زاده شدن را برای همیشه ازیاد ببرد
۹ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۱۱
Ali
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۴۱
parham-nasa
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۵۰
zahralabbafan
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۵۰
Elham
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۱۳
Parviz
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۴۱
Mobina_fxr
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۲۴
Baharan62
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۰۹:۰۱
HouriehEbrahimi
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۲۹