می گویند فراموشی دفاع طبیعی بدن است در برابر رنج. می‌گویند دردی است که نوزاد، هنگام عبور از آن دریچه ی تنگ، متحمل می‌شود چنان شدید است که کودک ترجیح میدهد رنج زاده شدن را برای همیشه ازیاد ببرد
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۱۱
Ali
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۴۱
parham-nasa
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۵۰
zahralabbafan
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۵۰
Elham
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۱۳
Parviz
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۴۱
Mobina_fxr
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۲۴
Baharan62
‫۹ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۰۹:۰۱