می گویند فراموشی دفاع طبیعی بدن است در برابر رنج. می‌گویند دردی است که نوزاد، هنگام عبور از آن دریچه ی تنگ، متحمل می‌شود چنان شدید است که کودک ترجیح میدهد رنج زاده شدن را برای همیشه ازیاد ببرد
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۴۱
Ali
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۱۱
parham-nasa
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۲۰
zahralabbafan
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۲۰
Elham
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۴۳
Parviz
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۱۱
Mobina_fxr
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۵۴
Baharan62
‫۵ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۳۱