اما جذابیت سفر اتفاقاً گاهی به این است که چیزی را پیدا کنی که اصلاً انتظارش را نداری. آن موقع ارزش داشته هایت را بیشتر می‌فهمی.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۳۸
Ali
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۳۷
parham-nasa
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۰:۴۹
Mahkame
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۰۷