اما جذابیت سفر اتفاقاً گاهی به این است که چیزی را پیدا کنی که اصلاً انتظارش را نداری. آن موقع ارزش داشته هایت را بیشتر می‌فهمی.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۲ ماه قبل، سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۸
Ali
‫۲ ماه قبل، دو شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۰۷
parham-nasa
‫۲ ماه قبل، جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۲۲:۱۹
Mahkame
‫۲ ماه قبل، یک شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۳۷