اما جذابیت سفر اتفاقاً گاهی به این است که چیزی را پیدا کنی که اصلاً انتظارش را نداری. آن موقع ارزش داشته هایت را بیشتر می‌فهمی.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۳۸
Ali
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۳۷
parham-nasa
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۰:۴۹
Mahkame
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۰۷