پذیرای امواج عشق باشیم. ما فکر میکنیم استحقاق یا طرفیت عشق را نداریم. فکر می‌کنیم اگر اجازه دهیم عشق در ما نفوذ کند، خیلی احساسی و مهربان خواهیم شد. اما خردمندی به نام لوین چه خوب این مطلب را گفته که: (( عشق تنها عمل عقلانی ( منطقی) است)).
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۱۹
parham-nasa
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۰۶
Mahkame
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۹ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۰۲:۱۵
hedgehog
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۹ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۴۷
Elham
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۵۹
Jack312
‫۱ سال قبل، یک شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۵۹