۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۲۹
Ali
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۳۷
كتابخانه گوگولي
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۰۹
Mahkame
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۲۹
alikhani97
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۲۱:۰۹