۱۰ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
nani21
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۴۹
parham-nasa
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۲۹
Ali
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۳۷
Elham
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۳۸
كتابخانه گوگولي
‫۴ سال قبل، شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۰۸
Mahkame
‫۴ سال قبل، پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۲۹
Shimalipour
‫۴ سال قبل، دو شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۳۵
آریس
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۳۰
neneg
‫۳ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۴۰
Reyhaneh8
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۲۳