۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
nani21
‫۲ ماه قبل، جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۱۹
parham-nasa
‫۲ ماه قبل، شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۵۹
Ali
‫۲ ماه قبل، دو شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۰۷
Elham
‫۲ ماه قبل، دو شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۰۸
كتابخانه گوگولي
‫۲ ماه قبل، شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۳۸
Mahkame
‫۲ ماه قبل، جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۵۹
Shimalipour
‫۱ ماه قبل، سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۰۵
آریس
‫۱ ماه قبل، چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۲:۰۰