۱۰ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
nani21
‫۳ سال قبل، جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۴۹
parham-nasa
‫۳ سال قبل، شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۲۹
Ali
‫۳ سال قبل، یک شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۳۷
Elham
‫۳ سال قبل، یک شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۳۸
كتابخانه گوگولي
‫۳ سال قبل، شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۰۸
Mahkame
‫۳ سال قبل، پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۲۹
Shimalipour
‫۳ سال قبل، دو شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۳۵
آریس
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۳۰
neneg
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۴۰
Reyhaneh8
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۲۳