۹ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
nani21
‫۱ سال قبل، جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۱۹
parham-nasa
‫۱ سال قبل، شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۵۹
Ali
‫۱ سال قبل، دو شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۰۷
Elham
‫۱ سال قبل، دو شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۰۸
كتابخانه گوگولي
‫۱ سال قبل، شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۳۸
Mahkame
‫۱ سال قبل، جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۵۹
Shimalipour
‫۱ سال قبل، سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۰۵
آریس
‫۱ سال قبل، چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۲:۰۰
neneg
‫۸ ماه قبل، یک شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۱۰