۹ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
nani21
‫۱۰ ماه قبل، جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۱۹
parham-nasa
‫۱۰ ماه قبل، شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۵۹
Ali
‫۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۰۷
Elham
‫۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۰۸
كتابخانه گوگولي
‫۹ ماه قبل، شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۳۸
Mahkame
‫۹ ماه قبل، جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۵۹
Shimalipour
‫۹ ماه قبل، سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۰۵
آریس
‫۹ ماه قبل، چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۲:۰۰
neneg
‫۵ ماه قبل، یک شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۱۰