۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
nani21
‫۱ ماه قبل، جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۱۹
parham-nasa
‫۱ ماه قبل، شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۵۹
Ali
‫۲۹ روز قبل، دو شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۰۷
Elham
‫۲۹ روز قبل، دو شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۰۸
كتابخانه گوگولي
‫۲۳ روز قبل، شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۳۸
Mahkame
‫۱۸ روز قبل، جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۵۹
Shimalipour
‫۷ روز قبل، سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۰۵