۱۰ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
nani21
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۴۹
parham-nasa
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۲۹
Ali
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۳۷
Elham
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۳۸
كتابخانه گوگولي
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۰۸
Mahkame
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۲۹
Shimalipour
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۳۵
آریس
‫۴ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۳۰
neneg
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۴۰
Reyhaneh8
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۲۳