۱۰ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
nani21
‫۲ سال قبل، جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۴۹
parham-nasa
‫۲ سال قبل، شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۲۹
Ali
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۳۷
Elham
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۳۸
كتابخانه گوگولي
‫۲ سال قبل، شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۰۸
Mahkame
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۲۹
Shimalipour
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۳۵
آریس
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۳۰
neneg
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۴۰
Reyhaneh8
‫۳ ماه قبل، دو شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۲۳