۱۰ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
nani21
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۴۹
parham-nasa
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۲۹
Ali
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۳۷
Elham
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۳۸
كتابخانه گوگولي
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۰۸
Mahkame
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۲۹
Shimalipour
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۳۵
آریس
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۳۰
neneg
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۴۰
Reyhaneh8
‫۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۲۳