انگلیسی‌ها که به طور مثال آدم‌هایی بسیار غیرعاد‌ی‌تر از دیگران هستند و نیز همه‌ی آدم‌های سرشناس ثروتمند اصطلاح "دیگران چه خواهد گفت" را مسخره می‌کنند وبه خاطر هیچ‌کس ناراحتی به خود راه نمی‌دهند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۶ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۰:۳۱
Ali
‫۶ ماه قبل، جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۴۱
Elham
‫۵ ماه قبل، دو شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۱۷