انگلیسی‌ها که به طور مثال آدم‌هایی بسیار غیرعاد‌ی‌تر از دیگران هستند و نیز همه‌ی آدم‌های سرشناس ثروتمند اصطلاح "دیگران چه خواهد گفت" را مسخره می‌کنند وبه خاطر هیچ‌کس ناراحتی به خود راه نمی‌دهند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۱ سال قبل، دو شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۰۱
Ali
‫۱ سال قبل، پنج شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۱۱
Elham
‫۱ سال قبل، یک شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۴۷