راه رفتن خوب است. همیشه خوب بوده است. همیشه به درد می‌خورد. وقتی که فقیری و کرایهٔ تاکسی گران تمام می‌شود. وقتی که ثروتمندی و چربی‌های بدنت با راه رفتن آب می‌شود. اگر بخواهی فکر کنی می‌توانی راه بروی. اگر بخواهی از فکر خالی بشوی باز هم باید راه بروی. برای احساس کردن زندگی در شلوغی خیابان‌ها باید راه بروی و برای از یاد بردن آزار و بی مهری مردم باز هم باید راه بروی. وقتی جوانی. وقتی پیری. وقتی هنوز بچه ای. هر توقف یعنی یک چیز خوشمزه. و برای توقف بعدی باید راه رفت
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ ماه قبل، چهار شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۱۵
Mahkame
‫۵ ماه قبل، جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۱:۲۲
nafase_pariya
‫۵ ماه قبل، شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۵۶
aref121
‫۵ ماه قبل، دو شنبه ۳ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۵۷
hedgehog
‫۵ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۵۷