شیوا مقانلو

شیوا مقانلو

رمان‌های ترجمه شده توسط شیوا مقانلو تعداد : ۱۷
نویسنده :‌ دونالد بارتلمی
ناشر : افق
۴/۲ از ۵
۲
نویسنده :‌ دونالد بارتلمی
ناشر : مرکز
۳/۲ از ۵
نویسنده :‌ پل استراترن
ناشر : مرکز
۳/۴ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ جیمز
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ دونالد بارتلمی
۴/۷ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ پل ثرو
۳/۲ از ۵
نویسنده :‌ ادویج دانتیکا
ناشر : چشمه
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ تریسی شوالیه
۳/۱ از ۵
۱
نویسنده :‌ جاناتان سویفت
ناشر : ثالث
۳/۳ از ۵
۱
نویسنده :‌ استاین
ناشر : ویدا
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ استاین
ناشر : ویدا
۳/۹ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ جان بوکان
۳/۶ از ۵
۱
نویسنده :‌ لوئیس بونوئل
ناشر : چشمه
۴/۱ از ۵
۱
نویسنده :‌ دان ناردو
ناشر : ققنوس
۳ از ۵
نویسنده :‌ میسون کوری
ناشر : تندیس
۲/۸ از ۵
نویسنده :‌ میشل آزناویسوس
ناشر : سفیدسار
۳/۹ از ۵
ناشر : ققنوس
۰ از ۵