عباس پژمان

عباس پژمان

رمان‌های ترجمه شده توسط عباس پژمان تعداد : ۱۲
نویسنده :‌ هانس هرلین
۳/۶ از ۵
۱ ۱
ناشر : هاشمی
۳/۶ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ آندره برتون
ناشر : هرمس
۳/۶ از ۵
۳
نویسنده :‌ میشل لبر
ناشر : چشمه
۳/۳ از ۵
۱ ۱
ناشر : مرکز
۳/۸ از ۵
۲
نویسنده :‌ ژاک پره‌ور
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ امانوال ربلس
ناشر : هاشمی
۳/۳ از ۵
نویسنده :‌ گراهام گرین
ناشر : مرکز
۳/۴ از ۵
نویسنده :‌ میلان کوندرا
۳/۸ از ۵
۲ ۲
نویسنده :‌ هارولد پینتر
ناشر : هرمس
۴/۳ از ۵
۱
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : هاشمی
۴ از ۵
۳
نویسنده :‌ ژاک پرور
ناشر : اسم
۴/۱ از ۵