محمود حسینی‌زاد

محمود حسینی‌زاد

رمان‌های ترجمه شده توسط محمود حسینی‌زاد تعداد : ۱۸
ناشر : هرمس
۳/۸ از ۵
۱
نویسنده :‌ فردریش دورنمات
ناشر : ماهی
۳/۸ از ۵
۵
نویسنده :‌ یودیت هرمان
ناشر : افق
۲/۸ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ فردریش دورنمات
ناشر : ماهی
۳/۸ از ۵
۱۲ ۴
نویسنده :‌ پتر اشتام
ناشر : افق
۳/۷ از ۵
۴ ۲
نویسنده :‌ یودیت هرمان
ناشر : افق
۳/۱ از ۵
ناشر : ماهی
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ اووه تیم
ناشر : افق
۳ از ۵
۴
ناشر : ماهی
۴/۵ از ۵
۳ ۲
ناشر : افق
۳/۴ از ۵
نویسنده :‌ اینگو شولتسه
ناشر : افق
۰ از ۵
ناشر : نیلا
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ برتولت برشت
ناشر : خوارزمی
۳/۳ از ۵
۳ ۲
نویسنده :‌ یودیت هرمان
ناشر : افق
۳/۹ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ اورس ویدمر
ناشر : افق
۳/۶ از ۵
نویسنده :‌ هارتموت لانگه
ناشر : چشمه
۰ از ۵
نویسنده :‌ یودیت هرمان
ناشر : افق
۳/۵ از ۵
۱
نویسنده :‌ برتولت برشت
ناشر : نشر بان
۰ از ۵