مرضیه خسروی

مرضیه خسروی

رمان‌های ترجمه شده توسط مرضیه خسروی تعداد : ۱۶
۳/۴ از ۵
نویسنده :‌ ترومن کاپوتی
۴/۱ از ۵
۲ از ۵
۰ از ۵
نویسنده :‌ جیمز
۳/۴ از ۵
۰ از ۵
نویسنده :‌ کینگزلی آمیس
۳/۵ از ۵
۳/۶ از ۵
نویسنده :‌ کارسون مک کالرز
۴ از ۵
نویسنده :‌ هربرت جرج ولز
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ شارلوت برونته
ناشر : روزگار
۳/۷ از ۵
۱
نویسنده :‌ احمد امید
ناشر : روزگار
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ آنی پرولکس
ناشر : نگاه
۰ از ۵
نویسنده :‌ سلست ان‌جی
۳/۴ از ۵
۳ ۱
نویسنده :‌ مارسل پروست
۰ از ۵
نویسنده :‌ چارلز دیکنز
۰ از ۵