مریم طباطبایی‌ها

مریم طباطبایی‌ها

رمان‌های ترجمه شده توسط مریم طباطبایی‌ها تعداد : ۱۴
نویسنده :‌ اورهان پاموک
ناشر : پوینده
۳/۷ از ۵
ناشر : پوینده
۴/۲ از ۵
نویسنده :‌ اورهان پاموک
ناشر : پوینده
۴ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ آنتونی دوئر
۴/۳ از ۵
۲ ۱
ناشر : نفیر
۱/۶ از ۵
نویسنده :‌ احمد باتمان
ناشر : پوینده
۰ از ۵
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : قطره
۳/۱ از ۵
۴ ۲
نویسنده :‌ عایشه کولین
ناشر : پوینده
۳/۶ از ۵
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : نون
۳/۸ از ۵
۳ ۵
۴/۵ از ۵
نویسنده :‌ عایشه کولین
ناشر : پوینده
۰ از ۵
نویسنده :‌ احمت اومیت
ناشر : همان
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ عایشه کولین
ناشر : نشر نون
۳/۶ از ۵
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : نشر نون
۳/۸ از ۵