اروین یالوم

اروین یالوم

Irvin David Yalom
Washington DC

ایروین دیوید یالوم (به انگلیسی: Irvin David Yalom) (متولد ۱۹۳۱، واشنگتن دی سی، ایالات متحده آمریکا) , روانپزشک هستی‌گرا (اگزیستانسیالیست) و نویسنده آمریکایی است. در سال ۱۹۵۶ در بوستون در رشته پزشکی و در سال ۱۹۶۰ در نیویورک در رشته روانپزشکی فارغ التحصیل شد و بعد از خدمت سربازی، در سال ۱۹۶۳ استاد دانشگاه استانفورد شد. در همین دانشگاه بود که الگوی روانشناسی هستی گرا یا اگزیستانسیال را پایه گذاری کرد. یالوم هم آثار دانشگاهی متعددی تالیف کرده است و هم چند رمان موفق دارد. او جایزه انجمن روانپزشکی آمریکا را در سال ۲۰۰۲ دریافت کرد، اما بیشتر به عنوان نویسنده رمان‌های روانشناختی، به ویژه رمان مشهور وقتی نیچه گریست شهرت دارد.


رمان‌های اروین یالوم تعداد : ۱۸
نویسنده :‌ اروین یالوم
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ اروین یالوم
ناشر : لیوسا
۴/۲ از ۵
نویسنده :‌ اروین یالوم
۳/۴ از ۵
۲ ۲
نویسنده :‌ اروین یالوم
۴/۷ از ۵
۲ ۲
نویسنده :‌ اروین یالوم
ناشر : ترانه
۴/۳ از ۵
۱۴ ۱۱
نویسنده :‌ اروین یالوم
۳/۴ از ۵
۳ ۱
نویسنده :‌ اروین یالوم
ناشر : ترانه
۴/۲ از ۵
۳ ۵
نویسنده :‌ اروین یالوم
۰ از ۵
نویسنده :‌ اروین یالوم
ناشر : ترانه
۴/۲ از ۵
نویسنده :‌ اروین یالوم
ناشر : قطره
۳/۹ از ۵
۵ ۳
نویسنده :‌ اروین یالوم
۴/۱ از ۵
۳
نویسنده :‌ اروین یالوم
ناشر : ترانه
۴/۶ از ۵
۷ ۳
نویسنده :‌ اروین یالوم
۴/۲ از ۵
۳ ۱
نویسنده :‌ اروین یالوم
۴/۱ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ اروین یالوم
۴/۲ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ اروین یالوم
۰ از ۵
نویسنده :‌ اروین یالوم
ناشر : نی
۴ از ۵
۷ ۶
نویسنده :‌ اروین یالوم
ناشر : قطره
۴/۳ از ۵
۸۳ ۶۶