مسعود بهنود

مسعود بهنود

مسعود بهنود نویسنده، روزنامه‌نگار بازیگر[نیازمند منبع] و فیلمساز ایرانی است. وی کارش را به عنوان روزنامه‌نگار از سال ۱۳۴۲ شروع کرد و آثاری در زمینهٔ سیاست و تاریخ معاصر ایران نگاشته‌است. بهنود به‌عنوان یک روزنامه‌نگار در روزنامه‌های متفاوتی از جمله آیندگان و تهران مصور کار کرده‌است. او بیش از بیست روزنامه و مجله را بنیان نهاده‌است، که هیچ یک از آن‌ها در حال حاضر منتشر نمی‌شوند. ازجمله فیلم‌های او می‌توان به حضور او به عنوان بازیگر و نویسنده در فیلم خانه عنکبوت اشاره کرد.


رمان‌های مسعود بهنود تعداد : ۱۲
نویسنده :‌ مسعود بهنود
ناشر : علم
۳/۹ از ۵
۱
نویسنده :‌ مسعود بهنود
ناشر : علم
۳/۳ از ۵
۲ تهیه کتاب از دل گریخته‌ها
نویسنده :‌ مسعود بهنود
ناشر : علم
۳/۶ از ۵
۱ ۳ تهیه کتاب امینه
نویسنده :‌ مسعود بهنود
ناشر : علم
۴/۸ از ۵
۱
نویسنده :‌ مسعود بهنود
ناشر : علم
۳/۵ از ۵
نویسنده :‌ مسعود بهنود
ناشر : علم
۰ از ۵
نویسنده :‌ مسعود بهنود
ناشر : علم
۴/۲ از ۵
۴ تهیه کتاب این سه زن (اشرف پهلوی - مریم فیروز - ایران تیمورتاش)
نویسنده :‌ مسعود بهنود
ناشر : علم
۴/۲ از ۵
۴ ۳
نویسنده :‌ مسعود بهنود
ناشر : علم
۴ از ۵
۲
نویسنده :‌ مسعود بهنود
ناشر : علم
۳/۷ از ۵
۱
نویسنده :‌ مسعود بهنود
ناشر : علم
۳/۲ از ۵
۱
نویسنده :‌ مسعود بهنود
ناشر : علم
۳/۲ از ۵
۴ ۱