حسین یعقوبی

حسین یعقوبی

حسین یعقوبی
tehran

حسين يعقوبي -نويسنده روزنامه نگار مترجم نمايشنامه نويس -فعاليت نويسندگي اش را با همكاري با نشريه مهر در سال 1376 آغاز كرد.نخستين كتاب او نشان پنجم حماقت در سال 79 منتشر شد.در سال 84 با داستان تو مي ميري به همين سادگي برنده جايزه ادبي صادق هدايت شد.مجموعه داستانهايش در كتاب محرمانه هاي رومئو ژوليت منتشر شده است
برخي از آثار منتشر شده او عبارتند از:
1.نشان پنجم حماقت./جملات قصار طنز/جامعه ايرانيان/1379
2.اژدهاي دگرانديش/قصه هاي مدرن جن و پري/روزنه/1381
3.تارخ بشر از كج بيل تا هات ميل/تارخ جهان به طنز/13823
4.مرگ در مي زند/منتخب نوشته هاي وودي آلن/چشمه/1384
5.خرمگس و زن ستيز/مجموعه داستان هاي طنز/1386/مرواريد
6.قتل با عسل/گزيده جملات قصار سياسي/علمي فرهنگي/1387
7.محرمانه هاي رومئو و ژوليت/مجموعه داستان/1387/مرواريد
8.تاريخ سينماي جهان1895-2007/روزنه/1387
9.هرج و مرج محض/مجموعه طنز/مرواريد/1388
10.1389/مروارید/رمان/امشب نه شهرزاد
11.1390/مروارید/مجموعه طنز/الفبای تقلب
زير چاپ:
طنز و فلسفه
این گونه بشر این گونه شد
استادان تبسم:طنز نویسان برجسته جهان
لبخند با یک مغز اضافه
شيطان شبي سرفه كنان(مجموعه داستان