• از مجموع ۱۴۱ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'دنیای قشنگ نو' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۴ رو بدست آورده.
۱۰۱۰۳۷۹ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۹۶ را داده‌ند.
• رمان 'دنیای قشنگ نو' در کتاب‌خانه‌ی ۵۷ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۵۷ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
MahdiAmin
MahdiAmin
۱۴۰۱/۲/۱۳

ISaac
ISaac
۱۳۹۹/۳/۵

PrinceMyshkin
PrinceMyshkin
۱۳۹۸/۱۱/۱۸

reza50
reza50
۱۳۹۸/۹/۱۴

ametemadi
ametemadi
۱۳۹۸/۲/۲۲

kazem60
kazem60
۱۳۹۸/۱/۲۳

aminn
aminn
۱۳۹۷/۱۰/۲۹

ketabkhaar
ketabkhaar
۱۳۹۷/۹/۲۱

faramarz95
faramarz95
۱۳۹۷/۹/۸

Hoshangi
Hoshangi
۱۳۹۷/۶/۱۰

SabaF
SabaF
۱۳۹۷/۴/۱۴

Parviz
Parviz
۱۳۹۷/۳/۲۹

elaheelahi
elaheelahi
۱۳۹۷/۳/۲۶

Mehrabad
Mehrabad
۱۳۹۷/۳/۲۲

Shiba_n
Shiba_n
۱۳۹۷/۳/۱۷

Marie
Marie
۱۳۹۷/۳/۱۷

Callmemonster
Callmemonster
۱۳۹۷/۳/۱۷

Ramin_j
Ramin_j
۱۳۹۷/۳/۱۵

Celin
Celin
۱۳۹۷/۳/۱۵

Pezhman_t
Pezhman_t
۱۳۹۷/۳/۱۵

Minas
Minas
۱۳۹۷/۳/۱۵

Mahan_m
Mahan_m
۱۳۹۷/۳/۱۵

Sherwood
Sherwood
۱۳۹۷/۳/۱۱

Mohssen
Mohssen
۱۳۹۷/۳/۱۱

M_soroush
M_soroush
۱۳۹۷/۳/۱

Hani_niro
Hani_niro
۱۳۹۷/۲/۳۱

Pejman_gh
Pejman_gh
۱۳۹۷/۲/۳۱

Nasim09
Nasim09
۱۳۹۷/۲/۳۰

Sewda
Sewda
۱۳۹۷/۲/۳۰

Shahdad
Shahdad
۱۳۹۷/۲/۳۰

Sina_raufi
Sina_raufi
۱۳۹۷/۲/۳۰

Teddybear
Teddybear
۱۳۹۷/۲/۲۸

Milipinkman
Milipinkman
۱۳۹۷/۲/۲۷

Niliam
Niliam
۱۳۹۷/۲/۲۷

Mikaeil
Mikaeil
۱۳۹۷/۲/۲۳

Zahra_ho
Zahra_ho
۱۳۹۷/۲/۲۳

Mojan_j
Mojan_j
۱۳۹۷/۲/۲۳

Marjane_jan
Marjane_jan
۱۳۹۷/۲/۲۳

Omid_panahi
Omid_panahi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Teni
Teni
۱۳۹۷/۲/۲۲

Parnyan
Parnyan
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sadaaf
Sadaaf
۱۳۹۷/۲/۲۲

Amirezaa
Amirezaa
۱۳۹۷/۲/۲۲

Kezman
Kezman
۱۳۹۷/۲/۲۲

Okhtay
Okhtay
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mona_rad
Mona_rad
۱۳۹۷/۲/۲۲

Hamin_gooy
Hamin_gooy
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shahyar
Shahyar
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shole
Shole
۱۳۹۷/۲/۲۲

Yasiin
Yasiin
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahttab
Mahttab
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mori_mori
Mori_mori
۱۳۹۷/۲/۲۲

Siminbar
Siminbar
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahsansh
Mahsansh
۱۳۹۷/۲/۲۲

Heisenberg
Heisenberg
۱۳۹۷/۲/۲۲

Fariba_talebi
Fariba_talebi
۱۳۹۷/۲/۲۲

Theo
Theo
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mrs_Dalloway
Mrs_Dalloway
۱۳۹۷/۲/۲۱

Risemoon
Risemoon
۱۳۹۷/۲/۲۱

Farokh
Farokh
۱۳۹۷/۲/۲۱

Rezarise
Rezarise
۱۳۹۷/۲/۲۱

Nami_m
Nami_m
۱۳۹۷/۲/۲۱

Adine
Adine
۱۳۹۷/۲/۲۱

Dreamer_r
Dreamer_r
۱۳۹۷/۲/۲۱

Behnam_yk
Behnam_yk
۱۳۹۷/۲/۲۱

Kamraan
Kamraan
۱۳۹۷/۲/۲۱

Mmdjavad
Mmdjavad
۱۳۹۷/۲/۲۱

Manije_jfr
Manije_jfr
۱۳۹۷/۲/۲۰

Souphi
Souphi
۱۳۹۷/۲/۲۰

Shahbaz
Shahbaz
۱۳۹۷/۲/۲۰

Meghmik
Meghmik
۱۳۹۷/۲/۲۰

Andishe
Andishe
۱۳۹۷/۲/۲۰

Parsa_raof
Parsa_raof
۱۳۹۷/۲/۲۰

Madomeh
Madomeh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Setare_yh
Setare_yh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Likeamoon
Likeamoon
۱۳۹۷/۲/۲۰

Aadel
Aadel
۱۳۹۷/۲/۲۰

Soude
Soude
۱۳۹۷/۲/۲۰

Ana_karnina
Ana_karnina
۱۳۹۷/۲/۲۰

Behrokh
Behrokh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Dorsa_ajam
Dorsa_ajam
۱۳۹۷/۲/۲۰

Salmaan
Salmaan
۱۳۹۷/۲/۲۰

Ricardo
Ricardo
۱۳۹۷/۲/۲۰

Meesha
Meesha
۱۳۹۷/۲/۲۰

Manoochehr
Manoochehr
۱۳۹۷/۲/۲۰

Mirhadi
Mirhadi
۱۳۹۷/۲/۲۰

Hamed45
Hamed45
۱۳۹۷/۲/۲۰

Minooo
Minooo
۱۳۹۷/۲/۲۰

Maede_sh
Maede_sh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Sahar_ka
Sahar_ka
۱۳۹۷/۲/۲۰

Mahla_sorkhi
Mahla_sorkhi
۱۳۹۷/۲/۲۰

Nilooufar
Nilooufar
۱۳۹۷/۲/۲۰

Orhan
Orhan
۱۳۹۷/۲/۲۰

Andre
Andre
۱۳۹۷/۲/۱۹

Keione
Keione
۱۳۹۷/۲/۱۹

Adriatic
Adriatic
۱۳۹۷/۲/۱۹

Eliyas
Eliyas
۱۳۹۷/۲/۱۹

Mahsima_a
Mahsima_a
۱۳۹۷/۲/۱۹

Yahyaa
Yahyaa
۱۳۹۷/۲/۱۹

Vane
Vane
۱۳۹۷/۲/۱۸

Shakibaa
Shakibaa
۱۳۹۷/۲/۱۸

Azardokht
Azardokht
۱۳۹۷/۲/۱۸

Jose
Jose
۱۳۹۷/۲/۱۸

Mahsa_ch
Mahsa_ch
۱۳۹۷/۲/۱۸

Shiva_ghajar
Shiva_ghajar
۱۳۹۷/۲/۱۸

Nazanin87
Nazanin87
۱۳۹۷/۲/۱۸

Mitram
Mitram
۱۳۹۷/۲/۱۷

Fawzi
Fawzi
۱۳۹۷/۲/۱۷

Fahime_shakib
Fahime_shakib
۱۳۹۷/۲/۱۷

Mohsen_sade
Mohsen_sade
۱۳۹۷/۲/۱۷

Marcous
Marcous
۱۳۹۷/۲/۱۵

Khashaiyar
Khashaiyar
۱۳۹۷/۲/۱۵

Riahi_Parvin
Riahi_Parvin
۱۳۹۷/۲/۱۵

Regtim
Regtim
۱۳۹۷/۲/۱۳

Aidiin
Aidiin
۱۳۹۷/۲/۱۳

RendeAlamsooz
RendeAlamsooz
۱۳۹۷/۲/۱۳

Parasttok
Parasttok
۱۳۹۷/۲/۱۲

Visha
Visha
۱۳۹۷/۲/۱۲

Homarad
Homarad
۱۳۹۷/۲/۱۲

Cheeman
Cheeman
۱۳۹۷/۲/۵

Holden_caulfield
Holden_caulfield
۱۳۹۷/۲/۳

Samin_re
Samin_re
۱۳۹۷/۱/۳۱

Masoudreisi
Masoudreisi
۱۳۹۷/۱/۳۱

ADIB
ADIB
۱۳۹۷/۱/۲۹

reza-askari
reza-askari
۱۳۹۷/۱/۲۳

amirarabloo
amirarabloo
۱۳۹۶/۴/۲

shaqayeqqm
shaqayeqqm
۱۳۹۶/۲/۲۳

Zahraaa69
Zahraaa69
۱۳۹۵/۱۲/۱۴

phaerithm
phaerithm
۱۳۹۵/۱۰/۲۹

bunnycs
bunnycs
۱۳۹۵/۸/۲۰

mibina_zhk
mibina_zhk
۱۳۹۵/۸/۱۶

shamloom
shamloom
۱۳۹۵/۷/۵

Pouya
Pouya
۱۳۹۴/۴/۵

maryam.ehsani
maryam.ehsani
۱۳۹۴/۳/۲۴

mo05i
mo05i
۱۳۹۴/۱/۸

mammad
mammad
۱۳۹۳/۱۱/۲۹

Great20
Great20
۱۳۹۳/۱۰/۱۴

sadeghsm
sadeghsm
۱۳۹۳/۶/۲۰

baktash
baktash
۱۳۹۲/۱۲/۱۹

Maryam_fa135
Maryam_fa135
۱۳۹۲/۸/۳۰

Forte
Forte
۱۳۹۲/۷/۲۲