• از مجموع ۱۰۲ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'کمدی الهی 1 (3 جلدی) دوزخ' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۴ رو بدست آورده.
۲۲ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۴۳ را داده‌ند.
• رمان 'کمدی الهی 1 (3 جلدی) دوزخ' در کتاب‌خانه‌ی ۵۴ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۵۴ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
AbolfazlArefi
AbolfazlArefi
۱۴۰۲/۱۰/۲۸

shadi800
shadi800
۱۴۰۲/۷/۲۲

Rezasaeedi
Rezasaeedi
۱۳۹۹/۹/۱۸

f@eze
f@eze
۱۳۹۹/۶/۲۳

elham_z777@
elham_z777@
۱۳۹۹/۳/۷

Hero
Hero
۱۳۹۹/۲/۱

jmahdipour
jmahdipour
۱۳۹۹/۱/۲۴

Newshaaa
Newshaaa
۱۳۹۹/۱/۵

masepehr
masepehr
۱۳۹۸/۸/۴

nirvana1197
nirvana1197
۱۳۹۷/۱۲/۲

baran66
baran66
۱۳۹۷/۱۱/۶

aminn
aminn
۱۳۹۷/۱۰/۲۹

ketabkhaar
ketabkhaar
۱۳۹۷/۹/۲۱

mohamad087
mohamad087
۱۳۹۷/۶/۹

Parisa67
Parisa67
۱۳۹۷/۴/۳۱

narjesfazli
narjesfazli
۱۳۹۷/۴/۲۹

mahboob-shad
mahboob-shad
۱۳۹۷/۳/۱۹

Callmemonster
Callmemonster
۱۳۹۷/۳/۱۷

Niloom
Niloom
۱۳۹۷/۳/۱۵

Minas
Minas
۱۳۹۷/۳/۱۵

Mahan_m
Mahan_m
۱۳۹۷/۳/۱۵

Pejman_gh
Pejman_gh
۱۳۹۷/۲/۳۱

Shahdad
Shahdad
۱۳۹۷/۲/۳۰

Sina_raufi
Sina_raufi
۱۳۹۷/۲/۳۰

Milipinkman
Milipinkman
۱۳۹۷/۲/۲۷

Mikaeil
Mikaeil
۱۳۹۷/۲/۲۳

Zahra_ho
Zahra_ho
۱۳۹۷/۲/۲۳

Mojan_j
Mojan_j
۱۳۹۷/۲/۲۳

Marjane_jan
Marjane_jan
۱۳۹۷/۲/۲۳

Omid_panahi
Omid_panahi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Andishe
Andishe
۱۳۹۷/۲/۲۳

Teni
Teni
۱۳۹۷/۲/۲۲

Youhan
Youhan
۱۳۹۷/۲/۲۲

Parnyan
Parnyan
۱۳۹۷/۲/۲۲

Majidshah
Majidshah
۱۳۹۷/۲/۲۲

Reginald
Reginald
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sadaaf
Sadaaf
۱۳۹۷/۲/۲۲

Teme
Teme
۱۳۹۷/۲/۲۲

Amirezaa
Amirezaa
۱۳۹۷/۲/۲۲

Kezman
Kezman
۱۳۹۷/۲/۲۲

Okhtay
Okhtay
۱۳۹۷/۲/۲۲

Vahid_fg
Vahid_fg
۱۳۹۷/۲/۲۲

Keiyhan
Keiyhan
۱۳۹۷/۲/۲۲

Pasha
Pasha
۱۳۹۷/۲/۲۲

Fereydoon
Fereydoon
۱۳۹۷/۲/۲۲

A'avin
A'avin
۱۳۹۷/۲/۲۲

Aida_tz
Aida_tz
۱۳۹۷/۲/۲۲

Elahe67
Elahe67
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sajjad_m
Sajjad_m
۱۳۹۷/۲/۲۲

Hamid_niknejad
Hamid_niknejad
۱۳۹۷/۲/۲۲

Kattii
Kattii
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sogand_rz
Sogand_rz
۱۳۹۷/۲/۲۲

Raheem
Raheem
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mona_rad
Mona_rad
۱۳۹۷/۲/۲۲

Theo
Theo
۱۳۹۷/۲/۲۲

Hamze
Hamze
۱۳۹۷/۲/۲۱

Rozittaa
Rozittaa
۱۳۹۷/۲/۲۱

Adine
Adine
۱۳۹۷/۲/۲۱

Lotoos18
Lotoos18
۱۳۹۷/۲/۲۱

Kamraan
Kamraan
۱۳۹۷/۲/۲۱

Rosik
Rosik
۱۳۹۷/۲/۲۱

Sahar_ka
Sahar_ka
۱۳۹۷/۲/۲۰

Fahime_shakib
Fahime_shakib
۱۳۹۷/۲/۱۷

Parviz
Parviz
۱۳۹۷/۲/۱۷

Ceemeen
Ceemeen
۱۳۹۷/۲/۱۶

RendeAlamsooz
RendeAlamsooz
۱۳۹۷/۲/۱۳

Arena
Arena
۱۳۹۷/۲/۱۲

Mary_magdolen
Mary_magdolen
۱۳۹۷/۲/۱۰

Salmoon
Salmoon
۱۳۹۷/۲/۱۰

Nakisah
Nakisah
۱۳۹۷/۲/۴

vahids3
vahids3
۱۳۹۷/۱/۲۶

mahda
mahda
۱۳۹۷/۱/۲۶

Rozanna
Rozanna
۱۳۹۷/۱/۳

aliayoubipor
aliayoubipor
۱۳۹۶/۱۲/۱۷

HadaeghOmid
HadaeghOmid
۱۳۹۶/۱۱/۶

Santmary
Santmary
۱۳۹۶/۱۰/۱۸

roham6773
roham6773
۱۳۹۶/۴/۵

Farzaneh352
Farzaneh352
۱۳۹۶/۳/۲۳

madjid
madjid
۱۳۹۶/۲/۲

amirriazi
amirriazi
۱۳۹۶/۱/۱۶

salehnick
salehnick
۱۳۹۵/۱۲/۹

Munet
Munet
۱۳۹۵/۱۲/۳

a_baamdad
a_baamdad
۱۳۹۵/۱۲/۱

Amiranvali
Amiranvali
۱۳۹۵/۱۱/۲۲

saharjafari00
saharjafari00
۱۳۹۵/۱۱/۱۹

fahad
fahad
۱۳۹۵/۱۱/۱۵

Baran90
Baran90
۱۳۹۵/۱۰/۲۷

Somi marami
Somi marami
۱۳۹۵/۹/۴

bunnycs
bunnycs
۱۳۹۵/۸/۲۰

Arathorn
Arathorn
۱۳۹۵/۸/۱۱

shamloom
shamloom
۱۳۹۵/۷/۲۸

ahlam
ahlam
۱۳۹۴/۷/۲۶

Locondovinci
Locondovinci
۱۳۹۴/۴/۵

ATeNA
ATeNA
۱۳۹۴/۲/۱۲

batreaceh
batreaceh
۱۳۹۴/۱/۲۴

Elham
Elham
۱۳۹۳/۸/۵

Mehraban
Mehraban
۱۳۹۲/۱۲/۲۶

billy anger
billy anger
۱۳۹۲/۹/۲۵

Maryam_fa135
Maryam_fa135
۱۳۹۲/۹/۲

Forte
Forte
۱۳۹۲/۷/۲۲

ho3ein33
ho3ein33
۱۳۹۲/۷/۳

civil
civil
۱۳۹۲/۵/۱۲