وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیش‌تر تنهاست. چون نمی‌تواند به هیچ‌کس جز به همان آدم بگوید که چه احساسی دارد.
و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق می‌کند، تنهایی تو کامل می‌شود.
۲۰ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۲۱:۲۸
neno_nooraa
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۱۸:۱۳
Leili Nour Shams
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۱۳:۰۳
shahram
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۰۱:۲۸
bilijacks
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۱۲:۱۵
billy anger
‫۵ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۲، ساعت ۲۳:۴۶
Batul
‫۴ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۲۰:۰۱
mariyab
‫۴ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۱۳:۳۵
zahralabbafan
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴، ساعت ۱۶:۰۵
Elham
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴، ساعت ۰۹:۰۹
رزاااا
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۵۷
hedgehog
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۷ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۱۱
mansore
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۵۶
sina133
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۳۵
baharsa
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۳:۳۴
notation69
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۳۶
Munet
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۳۱
ladylove16
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۳۱
نیروانا
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۱۲
Moses
‫۲ سال قبل، دو شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۳۳