وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیش‌تر تنهاست. چون نمی‌تواند به هیچ‌کس جز به همان آدم بگوید که چه احساسی دارد.
و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق می‌کند، تنهایی تو کامل می‌شود.
۲۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۰ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۰۹:۵۸
neno_nooraa
‫۱۰ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۰۶:۴۳
Leili Nour Shams
‫۱۰ سال و ۱۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۰۱:۳۳
shahram
‫۱۰ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۱۴:۵۸
bilijacks
‫۱۰ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۰۰:۴۵
billy anger
‫۱۰ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۲، ساعت ۱۲:۱۶
Batul
‫۹ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۰۸:۳۱
mariyab
‫۹ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۰۲:۰۵
zahralabbafan
‫۸ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴، ساعت ۰۴:۳۵
Elham
‫۸ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۳۹
رزاااا
‫۸ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۲۷
hedgehog
‫۷ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۷ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۴۱
mansore
‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۲۶
sina133
‫۷ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۰۵
baharsa
‫۷ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۰۴
notation69
‫۷ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۰۶
Munet
‫۷ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۰۱
ladylove16
‫۷ سال قبل، چهار شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۰۱
نیروانا
‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۴۲
Moses
‫۶ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۰۳
Jdashab
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۳:۱۹