"آقای ناکاتا، این دنیا جای خیلی خشونتباری است. هیچ کس نمی‌تواند از خشونت بپرهیزد. لطفا این نکته را فراموش نکنید. زیادی هم نمی‌شود محتاط باشید. گذشته از آدمیزاد همین امر در مورد گربه‌ها هم مصداق دارد."
ناکاتا جواب داد: "یادم می‌ماند."
اما تصوری از این موضوع نداشت که کجا و چطور این دنیا می‌تواند خشن باشد. دنیا پر از چیزهایی بود که ناکاتا نمی‌فهمید و بیشتر چیزهایی که به خشونت مربوط می‌شد در این مقوله جا می‌گرفت.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Novler
‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۵۲
Ali
‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۰۷:۰۲
Great20
‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۱۱:۵۸
Parviz
‫۳ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۴۱