این طور بارم اورده بودند که بترسم. از همه چیز. از بزرگتر مبادا بهش بربخورد ، از کوچک‌تر مبادا دلش بشکند ، از دوست مبادا برنجد و تنهایم بگذارد ، از دشمن که مبادا برآشوبد و به سراغم بیاید.
۹ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۸ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۱۲:۱۷
Elham
‫۸ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۲۳:۵۴
zahralabbafan
‫۷ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۴۳
notation69
‫۷ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۲۶
Moses
‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۰۶
Mahkame
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۹ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۳۹
كتابخانه گوگولي
‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۲:۴۵
R_Aliabadi
‫۲ سال قبل، شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰، ساعت ۱۲:۴۰
Ryhan
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰، ساعت ۱۴:۲۲