کار سخت است، ولی سخت‌تر از آن این است که کار کردن یک نفر را تماشا کنی و دست به سیاه و سفید نزنی، مخصوصا اگر آن آدم پیر باشد.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
sadaf_mz
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۸:۵۰
hedgehog
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۹:۵۵
majid70
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۱:۳۲
Mary Daisy Dinkle
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۵۰
zahralabbafan
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۰۳
shamloom
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۵ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۵۹