کار سخت است، ولی سخت‌تر از آن این است که کار کردن یک نفر را تماشا کنی و دست به سیاه و سفید نزنی، مخصوصا اگر آن آدم پیر باشد.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
sadaf_mz
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۹:۲۰
hedgehog
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۲۰:۲۵
majid70
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۲:۰۲
Mary Daisy Dinkle
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۲۰
zahralabbafan
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۰۵:۳۳
shamloom
‫۳ سال قبل، دو شنبه ۵ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۲۹