برای درک حقیقت، من به خیال خودم بیشتر اعتماد میکنم تا به آنچه که در واقع رخ میدهد. شما بهتر میدانید که رفتار و گفتار آدمها چیزی نیست جز پوششی برای پنهان کردن آنچه که در خیالشان میگذرد.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۴۳
zahralabbafan
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۴۳
hedgehog
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۱۴ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۰۸
D Sez
‫۴ سال قبل، یک شنبه ۶ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۱۹
notation69
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۲۶
Mahkame
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۹ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۳۹