برای درک حقیقت، من به خیال خودم بیشتر اعتماد میکنم تا به آنچه که در واقع رخ میدهد. شما بهتر میدانید که رفتار و گفتار آدمها چیزی نیست جز پوششی برای پنهان کردن آنچه که در خیالشان میگذرد.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۱۳
zahralabbafan
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۱۳
hedgehog
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۳۸
D Sez
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۷ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۴۹
notation69
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۵۶
Mahkame
‫۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۰۹