برای درک حقیقت، من به خیال خودم بیشتر اعتماد میکنم تا به آنچه که در واقع رخ میدهد. شما بهتر میدانید که رفتار و گفتار آدمها چیزی نیست جز پوششی برای پنهان کردن آنچه که در خیالشان میگذرد.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۷ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۴۳
zahralabbafan
‫۷ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۴۳
hedgehog
‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۱۴ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۰۸
D Sez
‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۶ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۱۹
notation69
‫۷ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۲۶
Mahkame
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۹ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۳۹
SHANSER
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۷:۰۳