هرگز نباید همنوعت را به اندازه خودت دوست داشته باشی. چون ممکن است گرچه همنوع توست، آدم خوبی باشد. اصلاً شاید دنیاهای دیگری با مخلوقات دیگری، بی کوچکترین اثری از آدمیزاد وجود داشته باشد، مخلوقاتی که آدمهای حقیقی باشند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۳۵
hedgehog
‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۰۹
parastooo
‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۲۳
Mahkame
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۳ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۲۱