۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۰۴
zahralabbafan
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۳۹
holy.mary
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۳۰
Faeze
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۱۴
damir
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۵۱
Mohamadzabie
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۲۱
parastooo
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۵۳