عشق منتظر آدم‌ها نمی‌ماند و خط بطلان روی آن‌ها که حساب‌گر و ترسو و جاه طلب‌اند می‌کشد!
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، یک شنبه ۵ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۴۵
hedgehog
‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۵۱
parastooo
‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۰۲
Faeze
‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۳۹
Mohamadzabie
‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۳۰
kafebook
‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۵۷
Reyhaneh8
‫۲ سال قبل، دو شنبه ۳ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۵۰