عشق منتظر آدم‌ها نمی‌ماند و خط بطلان روی آن‌ها که حساب‌گر و ترسو و جاه طلب‌اند می‌کشد!
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۵ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۴۵
hedgehog
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۵۱
parastooo
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۰۲
Faeze
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۳۹
Mohamadzabie
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۳۰
kafebook
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۵۷
Reyhaneh8
‫۶ ماه قبل، دو شنبه ۳ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۵۰