عشق منتظر آدم‌ها نمی‌ماند و خط بطلان روی آن‌ها که حساب‌گر و ترسو و جاه طلب‌اند می‌کشد!
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۵ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۴۵
hedgehog
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۵۱
parastooo
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۰۲
Faeze
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۳۹
Mohamadzabie
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۳۰
kafebook
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۵۷
Reyhaneh8
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۳ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۵۰