میچ، من هم به درستی نمی‌دانم که مفهوم پیشرفت معنوی چیست. اما می‌دانم که به نحوی فقدان ضروریات داریم. به شدت درگیر مسایلی مادی هستیم که ما را راضی نمی‌کنند. ما روابط عاشقانه مان را، جهان اطرافمان را… فقط برای نفع شخصی خود می‌خواهیم. " (ما قدر و ارزش واقعی روابط عاشقانه(به مفهوم کلی) و جهان اطرافمان را آن طور که باید و شاید نمی‌دانیم. از همه چیز بدون این که ارزش واقعی آن‌ها را بدانیم و شکرگزار باشیم، بارها و بارها به نفع خود استفاده می‌کنیم. )
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۱۰
damir
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۱۲
hedgehog
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۱۶
parastooo
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۵۹
holy.mary
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۴۴
Mohamadzabie
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۲۹
Faeze
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۰۹
zahralabbafan
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۲۸