نمیدانم این حالت فقط در من هست یا نه، اما من موقعی که در اتاق مرگ به مرده ای نگاه میکنم بعید است احساسی غیر از سعادت به سراغم بیاید! در مرده آرامشی میبینم که نه ناسوت آن را به هم میزند و نه لاهوت، و من دلگرم می‌شوم به آخرتی بی انتها و نورانی…ابدیتی که مردگان به آن رفته اند… جایی که حیات مرز زمانی ندارد، عشق مرز قلبی ندارد، سرور انتها ندارد.
۹ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۹ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۴۳
parastooo
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۱۰ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۵۱
holy.mary
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۲۰
Mohamadzabie
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۴۰
kafebook
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۲۶
zahralabbafan
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۵۸
Mehrabad
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۵۲
Mobina_fxr
‫۷ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۳۴
Mahkame
‫۲۲ روز قبل، یک شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۴۷