اگر کتابی به راستی برایم جالب باشد نمی‌توانم پس از چند خط آن را دنبال کنم، بدون اینکه ذهنم برای گرفتن فکر، حس، سوال یا تصویری که نوشته به دست می‌دهد به سراشیبی نیفتد و از موضوعی به موضوعی دیگر و از تصویری به تصویر دیگر نرسد. بنا بر اصول تعقل و تخیل، نیازمندم که تا آخر این سراشیبی را بروم و آن چنان دور شوم که دیگر خود کتاب از نظرم گم شود. انگیزه خواندن برایم امری ناگریز است، حتی از کتاب‌های پر و پیمان هم حتما باید چند صفحه ای بخوانم. این صفحات برای من به معنای کل جهان اند، جهانی که نمی‌توانم آن را به پایان برسانم.
۹ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۷ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۱۰ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۳۶
Elham
‫۷ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۱۰ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۲۷
amitis
‫۷ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۱۰ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۰۰
Mohamadzabie
‫۷ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۱۰
parastooo
‫۷ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۵۸
kafebook
‫۷ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۰۰
Roodabe
‫۷ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۳۴
zahralabbafan
‫۷ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۲۸
Moses
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۴۱