۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
۱۳۹۵/۱۰/۲۰
hedgehog
۱۳۹۵/۱۰/۲۰
parastooo
۱۳۹۵/۱۰/۲۰
kafebook
۱۳۹۵/۱۰/۲۰
holy.mary
۱۳۹۵/۱۰/۲۰
fari frj
۱۳۹۵/۱۰/۲۲
jhamid93
۱۳۹۵/۱۱/۶