۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۳۱
hedgehog
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۵۰
parastooo
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۰۴
kafebook
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۳۶
holy.mary
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۰۵
fari frj
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۴۸
jhamid93
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۴۷