خدا هم مثل رفیق آدمه. یک رفیق به آدم یک چیزی بگوید، لوطی گری می‌گوید بایستی انجام داد.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۶:۵۸
Elham
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۵۵
Faeze
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۴۰
saeid51
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۶:۴۷
parastooo
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۲۰
notation69
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۰۶
chmn
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۵ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۳۷