زندگی مشترک را نمی‌توان یک بار به خطر انداخت، و باز انتظار داشت که شکل و محتوایی همچون روزگاران قبل از خطر داشته باشد.
چیزی ، قطعاً خراب خواهد شد
چیزی فرو خواهد ریخت
چیزی دگرگون خواهد شد
چیزی - به عظمت حرمت - که بازسازی و ترمیم آن بسی دشوارتر از ساختن چیزی تازه است…
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۴۹
Mehrdad
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۳:۱۴
hedgehog
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۵۳
jhamid93
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۰۲
Mehrabad
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۱۲