هرگز از زندگی آنگونه سخن مگو که گویی بدون حضور تو، بدون کار تو، بدون نگاه انسانی تو، بدون توان درگیری و مقاومت تو، بدون مبارزه ی تو، پافشاری تو، سرسختی تو، محبت تو، ایمان تو، نفرت تو، خشم تو، فریاد تو، و انفجار تو، باز هم زندگی ست و می‌تواند زندگی باشد.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۴۹
hedgehog
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۵۳
nakata
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۳۳
Faeze
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۲۲
jhamid93
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۰۲
Mehrabad
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۱۲