۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrdad
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۳:۱۴
holy.mary
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۴۰
Ali
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۶:۱۶
jhamid93
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۰۲
s@sahar
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۰۰
Mehrabad
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۱۲