_ راست است که آتش می‌خورند و نمی‌سوزند؟ برق به خودشان وصل می‌کنند و آسیبی نمی‌بینند؟
_ راست است.
_ شما هم این‌کار‌ها را می‌کنید ؟
_من نمی‌توانم.
_ چطور؟
_ آن‌ها با اعتقاد به من این کار‌ها را می‌کنند. من با اعتقاد به چه کسی بکنم؟
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۹:۰۲
Ali
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۱:۵۸
atena1987
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۳۹
s@sahar
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۲۰
zahralabbafan
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۰۹