البته آن وقت‌ها نمی‌فهمیدم که ممکن است طوری کسی را ناراحت کنم که هیچ وقت خوب نشود. نمی‌دانستم گاه صرف زنده بودن یک نفر طوری به دیگری ضربه می‌زند که تا ابد خوب نخواهد شد.
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۱۴
Ali
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۱۰
holy.mary
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۵۴
afarinesh
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۵۰
Rezasli76
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۵۹
hedgehog
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۳۴
Sunrise
‫۷ ماه قبل، جمعه ۲۳ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۰۰:۵۷
Reyhaneh8
‫۶ ماه قبل، دو شنبه ۳ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۵۰