به من بگو ماکسیم چرا در مملکت‌های دیگر کمبود و خرابی محصول و اجناس و قحطی که ما اینجا داریم وجود ندارد؟… چون آنجا سرها، نه تنها برای این درست شده اندکه موهایشان را بتراشند، بلکه برای این درست شده اند که فکر هم بکنند.
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
jhamid93
‫۶ سال قبل، جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۱۲
nnegg
‫۶ سال قبل، شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۴۶
Somayeh97
‫۶ سال قبل، شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۲۰
Ali
‫۶ سال قبل، شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۱۵
Mahkame
‫۶ سال قبل، شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۲۶
holy.mary
‫۶ سال قبل، یک شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۳۷
Elham
‫۶ سال قبل، سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۱۵
hedgehog
‫۶ سال قبل، جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۲۹