به من بگو ماکسیم چرا در مملکت‌های دیگر کمبود و خرابی محصول و اجناس و قحطی که ما اینجا داریم وجود ندارد؟… چون آنجا سرها، نه تنها برای این درست شده اندکه موهایشان را بتراشند، بلکه برای این درست شده اند که فکر هم بکنند.
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
jhamid93
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۱۲
nnegg
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۴۶
Somayeh97
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۲۰
Ali
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۱۵
Mahkame
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۲۶
holy.mary
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۳۷
Elham
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۱۵
hedgehog
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۲۹