شهرها آدم‌ها را تغییر می‌دهند و هر چقدر فاصله‌ی شهرها بیشتر باشد، انگار این تغییر بیشتر است. تغییری که با یک احساس درونی پیوند خورده است. این را بارها تجربه کرده‌ام. هرگاه از شهری به شهر دیگر رفته‌ام، چیزی را در درونم تغییر یافته دیده‌ام. تغییری که نسبتی مستقیم با فاصله دارد.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۳۵
Parviz
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۳۹
nnegg
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۲۹
Mehrabad
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۱۱
jhamid93
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۰۱
Mahkame
‫۱ سال قبل، یک شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۵۲