توده ی ملت، افرادی را که قوانین گذشته را زیر پا می‌گذارند و تلاش می‌کنند قوانین تازه ای وضع کنند را محکوم می‌سازد و آنها را به دار می‌آویزد و به این وسیله نقش ذاتی و محافظه کارانه ی خود را در جامعه ایفا می‌کند. البته زمانی هم فرا می‌رسد که همین توده ی ملت برای محکومین مجسمه ساخته ، برای آنها مراسم بزرگداشت برگذار می‌کند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال قبل، پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۰۱
holy.mary
‫۱۱ ماه قبل، جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۱۶
zahralabbafan
‫۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۳۱
jhamid93
‫۱۱ ماه قبل، جمعه ۴ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۳۵