جامعه از دو دسته مردم تشکیل شده: دسته ی اول مردم عادی و مطیع قانون هستند که همیشه زمان حال را در نظر می‌گیرند و صرفا وسیله ای هستند که ماموریت آنها تولید موجوداتی شبیه خودشان است تا وضع موجود و قوانین فعلی را حفظ کنند. دسته ی دوم مردمانی سرکش و قانون شکنی هستند که صاحبان آینده اند انها با زیر پا گذاشتن قوانین قدیمی و گذشتن از وضع موجود جهان را به حرکت در می‌اورند و به سوی مقصدشان رهبری می‌کنند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۳۱
holy.mary
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۴۶
zahralabbafan
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۰۱
jhamid93
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۳ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۰۵