کسی که ترک می‌کند، دردی ندارد. کسی که ترک می‌کند، صحبت نمیکند، زیرا حرفی برای زدن ندارد. کسی که ترک می‌کند آماده است. درد بزرگ این است. کسی که ترکش می‌کنند، نیاز دارد تا ابد صحبت کند.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۰۱
Mahkame
‫۱۰ ماه قبل، جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۵۱
كتابخانه گوگولي
‫۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۱۴
zahralabbafan
‫۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۱۱
parham-nasa
‫۱۰ ماه قبل، شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۰۰
Elham
‫۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۰۹
holy.mary
‫۹ ماه قبل، جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۲۹