کسی که ترک می‌کند، دردی ندارد. کسی که ترک می‌کند، صحبت نمیکند، زیرا حرفی برای زدن ندارد. کسی که ترک می‌کند آماده است. درد بزرگ این است. کسی که ترکش می‌کنند، نیاز دارد تا ابد صحبت کند.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۳۱
Mahkame
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۲۱:۲۱
كتابخانه گوگولي
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۲:۴۴
zahralabbafan
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۴۱
parham-nasa
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۳۰
Elham
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۳۹
holy.mary
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۵۹