کسی که ترک می‌کند، دردی ندارد. کسی که ترک می‌کند، صحبت نمیکند، زیرا حرفی برای زدن ندارد. کسی که ترک می‌کند آماده است. درد بزرگ این است. کسی که ترکش می‌کنند، نیاز دارد تا ابد صحبت کند.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال قبل، پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۰۱
Mahkame
‫۱ سال قبل، جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۵۱
كتابخانه گوگولي
‫۱ سال قبل، یک شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۱۴
zahralabbafan
‫۱ سال قبل، یک شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۱۱
parham-nasa
‫۱ سال قبل، شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۰۰
Elham
‫۱ سال قبل، دو شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۰۹
holy.mary
‫۱ سال قبل، جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۲۹