خشایار دیهیمی

خشایار دیهیمی

رمان‌های ترجمه شده توسط خشایار دیهیمی تعداد : ۲۰
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : ماهی
۴/۲ از ۵
۲۲۳ ۱۴۷
نویسنده :‌ نیکلای گوگول
ناشر : نی
۴/۱ از ۵
۷ ۲
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : ماهی
۴/۷ از ۵
۴ ۱
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : ماهی
۴ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : ماهی
۰/۴ از ۵
۱ ۱
ناشر : ماهی
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ نیکلاس وایت
ناشر : گمان
۲/۸ از ۵
نویسنده :‌ ایوان کلیما
ناشر : نی
۲/۱ از ۵
۳
نویسنده :‌ ادوارد هلت کار
ناشر : نشر نو
۰ از ۵
ناشر : چشمه
۳/۵ از ۵
۳/۳ از ۵
۳/۳ از ۵
۰ از ۵
نویسنده :‌
۰ از ۵
نویسنده :‌ ریچارد کمبر
ناشر : نشر نو
۰ از ۵
ناشر : نی
۳/۵ از ۵
۱ ۳
نویسنده :‌ لارس اسوندسن
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ ویلیام تاماس
۴/۲ از ۵
نویسنده :‌ پل فرای
۲/۹ از ۵
نویسنده :‌ ادوارد هلت کار
۰ از ۵