خشایار دیهیمی

خشایار دیهیمی

رمان‌های ترجمه شده توسط خشایار دیهیمی تعداد : ۲۱
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : ماهی
۴/۱ از ۵
۲۲۹ ۱۵۰
نویسنده :‌ نیکلای گوگول
ناشر : نی
۴/۱ از ۵
۸ ۲
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : ماهی
۴/۷ از ۵
۴ ۱
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : ماهی
۴ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : ماهی
۰/۴ از ۵
۲ ۱
ناشر : ماهی
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ نیکلاس وایت
ناشر : گمان
۲/۸ از ۵
نویسنده :‌ ایوان کلیما
ناشر : نی
۲/۱ از ۵
۳
نویسنده :‌ ادوارد هلت کار
ناشر : نشر نو
۰ از ۵
ناشر : چشمه
۳/۵ از ۵
۳/۳ از ۵
۳/۳ از ۵
۰ از ۵
نویسنده :‌
۰ از ۵
نویسنده :‌ ریچارد کمبر
ناشر : نشر نو
۰ از ۵
ناشر : نی
۳/۵ از ۵
۱ ۳
نویسنده :‌ لارس اسوندسن
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ ویلیام تاماس
۴/۲ از ۵
نویسنده :‌ پل فرای
۲/۹ از ۵
نویسنده :‌ ادوارد هلت کار
۰ از ۵
نویسنده :‌ ایوان کلیما
ناشر : نشر نی
۰ از ۵