پژمان طهرانیان

پژمان طهرانیان

رمان‌های ترجمه شده توسط پژمان طهرانیان تعداد : ۲۶
نویسنده :‌ دوروتی ادواردز
ناشر : هرمس
۳/۹ از ۵
ناشر : هرمس
۴/۴ از ۵
۳/۲ از ۵
نویسنده :‌ فلیکس بوگارت
ناشر : هرمس
۰ از ۵
۱
نویسنده :‌ فلیکس بوگارت
ناشر : هرمس
۰ از ۵
۱
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ فلیکس بوگارت
ناشر : هرمس
۰ از ۵
نویسنده :‌ فلیکس بوگارت
ناشر : هرمس
۰ از ۵
نویسنده :‌ فلیکس بوگارت
ناشر : هرمس
۰ از ۵
۱
نویسنده :‌ تام بردزآی
۰ از ۵
نویسنده :‌ مایکل روبو
ناشر : هرمس
۰ از ۵
نویسنده :‌ دوروتی ادواردز
ناشر : هرمس
۵ از ۵
۳/۵ از ۵
نویسنده :‌ فلیکس بوگارت
ناشر : هرمس
۳/۵ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ جان ویتمن
۳/۶ از ۵
۱
۳/۲ از ۵
۱
نویسنده :‌ دیوید اگرز
ناشر : مشکی
۰ از ۵
نویسنده :‌ مارگارت اتوود
ناشر : مشکی
۳/۵ از ۵
۱
نویسنده :‌ کیم مونسو
ناشر : نی
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ کلم مارتینی
۰ از ۵
نویسنده :‌ کلم مارتینی
۰ از ۵
نویسنده :‌ مارک ورنون
۰ از ۵
نویسنده :‌ کیم مونسو
ناشر : نی
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ موریس پنیچ
ناشر : نی
۴ از ۵
ناشر : هرمس
۳/۴ از ۵
۰ از ۵