بزرگ علوی

بزرگ علوی

تهران / Téhrân

مجتبی بزرگ علوی از نثرنویسان برجسته ادبیات فارسی سده بیستم میلادی و مشهورترین نویسنده چپ‌گرای ایران است. او که یکی از افراد گروه معروف ۵۳ نفر بود در آماده‌سازی مجله دنیا با تقی ارانی همکاری می‌کرد و به روانشناسی زیگموند فروید و فلسفه مارکسیسم بسیار علاقه‌مند بود. علوی همچنین یکی از بنیانگذاران حزب توده ایران بود و آثار ادبی مشهوری را به رشته تحریر در آورد که از آن جمله می‌توان به رمان «چشمهایش» و داستان کوتاه «چمدان»، اشاره کرد.


رمان‌های بزرگ علوی تعداد : ۱۳
نویسنده :‌ بزرگ علوی
ناشر : نگاه
۳/۳ از ۵
نویسنده :‌ بزرگ علوی
ناشر : جاویدان
۰ از ۵
نویسنده :‌ بزرگ علوی
ناشر : نگاه
۳/۹ از ۵
۸۹ ۵۹
نویسنده :‌ بزرگ علوی
ناشر : نگاه
۳/۱ از ۵
۵ ۲
نویسنده :‌ بزرگ علوی
۳/۱ از ۵
نویسنده :‌ بزرگ علوی
ناشر : نگاه
۳/۴ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ بزرگ علوی
ناشر : نگاه
۳/۲ از ۵
۱
نویسنده :‌ بزرگ علوی
ناشر : نگاه
۲/۸ از ۵
۳ ۴
نویسنده :‌ بزرگ علوی
ناشر : نگاه
۰ از ۵
۱
نویسنده :‌ بزرگ علوی
ناشر : نگاه
۳/۵ از ۵
نویسنده :‌ بزرگ علوی
ناشر : نگاه
۳/۹ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ بزرگ علوی
۲/۸ از ۵
نویسنده :‌ بزرگ علوی
ناشر : نگاه
۳/۱ از ۵