سیدنی شلدون

سیدنی شلدون

Sidney Sheldon
Chicago, Illinois

سیدنی شلدون رمان‌نویس معروف آمریکایی بود. شلدون پیش از روی‌آوردن به رمان‌نویسی، فیلمنامه‌ها و نمایشنامه‌هایی نوشت که او را برنده جایزه‌هایی همچون اسکار بهترین فیلمنامه‌نویسی و جایزه نمایشنامه‌نویسی تونی کردند. او در رمان‌نویسی بسیار موفق بود و در مدتی کوتاه تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین و معروف‌ترین نویسندگان داستان‌های مردم‌پسند جهان شد. او افزون بر انتشار بیش از ۳۰ فیلمنامه، ۲۵۰ فیلمنامه تلویزیونی، ۱۰ نمایشنامه و ۱۸ رمان نوشت. آثار شلدون در بیشتر کشورهای دنیا منتشر شده و عنوان نویسنده‌ای را که رمان‌هایش بیشترین ترجمه جهانی را داشته، به‌دست آورد. ناشر آثارش، برآورد کرده‌است که تا زمان مرگ شلدون ۲۷۵ میلیون نسخه از کتاب‌های او در بازار کتاب دنیا مورد خرید و فروش قرار گرفته‌است.


رمان‌های سیدنی شلدون تعداد : ۱۷
نویسنده :‌ سیدنی شلدون
ناشر : درسا
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ سیدنی شلدون
ناشر : البرز
۴/۲ از ۵
۲
نویسنده :‌ سیدنی شلدون
ناشر : لیوسا
۳/۱ از ۵
۴ ۲
نویسنده :‌ سیدنی شلدون
ناشر : البرز
۴/۷ از ۵
۷ ۳
نویسنده :‌ سیدنی شلدون
ناشر : البرز
۳/۹ از ۵
۱
نویسنده :‌ سیدنی شلدون
ناشر : کوشش
۴/۳ از ۵
۱۰ ۵
نویسنده :‌ سیدنی شلدون
ناشر : کوشش
۳/۵ از ۵
۲ ۲
نویسنده :‌ سیدنی شلدون
ناشر : کوشش
۳/۶ از ۵
۲
نویسنده :‌ سیدنی شلدون
ناشر : درسا
۳/۶ از ۵
۳ ۳
نویسنده :‌ سیدنی شلدون
ناشر : کوشش
۳/۶ از ۵
۴ ۱
نویسنده :‌ سیدنی شلدون
ناشر : کوشش
۴/۶ از ۵
۱
نویسنده :‌ سیدنی شلدون
ناشر : پیکان
۳/۶ از ۵
نویسنده :‌ سیدنی شلدون
ناشر : کوشش
۳/۶ از ۵
۴ ۲
نویسنده :‌ سیدنی شلدون
ناشر : درسا
۳/۸ از ۵
۱
نویسنده :‌ سیدنی شلدون
ناشر : فکرآذین
۴/۶ از ۵
۲
نویسنده :‌ سیدنی شلدون
ناشر : درسا
۴/۶ از ۵
۳ ۱
نویسنده :‌ سیدنی شلدون
ناشر : درسا
۳/۸ از ۵
۱